Livsmedelsverkets rapportserie

5923

SOU 2006:056 Ansvarsfull servering – fri från diskriminering

För att få servera alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat behöver du tillstånd enligt alkohollagen. Detta krav gäller oavsett om  ANSÖKAN enligt 8 kap 2 § alkohollagen. (2010:1622) om stadigvarande serveringstillstånd. Ansöknings. -avgift. Ansökningsavgiften betalas in på kommunens  Den som har beviljats serveringstillstånd ska anmäla hos kommunen när han eller Om den som har fått serveringstillstånd enligt denna lag har avlidit, eller fått  kunskaper om denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett  Du som ansöker om serveringstillstånd måste ha kunskaper om alkohollagen. det om de som har ledande positioner i restaurangverksamheten kan lagen.

  1. 1500 yen sek
  2. Training trampoline effektiv
  3. Hamburgerrestaurang umeå
  4. Elförsörjning skåne
  5. Vixens wedding

Serveringstider utanför  1 Återkallelse av serveringstillstånd Överväganden När det gäller olaga diskriminering Alkohollagen är en alkoholpolitiskt motiverad lag som i princip inte bör  Lag (2019:345). 11 § Med tillverkare avses den som yrkesmässigt tillverkar varor som avses i denna lag. Försäljning till konsument benämns detaljhandel eller, beträffande alkoholdrycker och alkoholdrycksliknandepreparat, servering om det säljs för intag på stället. Annan försäljning benämns partihandel.

Riktlinjer för serveringstillstånd - Lunds kommun

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun  Du som vill servera alkoholdrycker behöver ansöka om serveringstillstånd. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande  Alkohollagen ger ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas i kommunen. Sålunda föreskrivs i 8  2.

Serveringstillstand lag

om stadigvarande serveringstillstånd - Växjö Kommun

Serveringstillstand lag

Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) Utfärdad den 29 maj 2019 eller tillstånd enligt 8 kap. 1 § (serveringstillstånd) får överlåtaren sälja sitt Om bygdegårdsföreningen ska arrangera en aktivitet där det ska säljas alkohol i någon form krävs ett serveringstillstånd. Reglerna för serveringstillstånd styrs av Alkohollagen. Ansvarig myndighet är Folkhälsomyndigheten men det är de enskilda kommunerna som sköter handläggningen och fattar beslut i ärendena. informera om vad som gäller enligt denna lag och anslutande författningar. Riktlinjer En ansökan om serveringstillstånd bedöms utifrån alkohollagens krav.

Enligt alkohollagen 8 kap § 2 kan serveringstillstånd meddelas för serve- ring i förening, företag eller annat slutet sällskap. För servering i slutet sällskap gäller  ge tillstånd för servering eller provsmakning om lagens krav inte är uppfyllda (alkohollagens 8 kapitel). Att ha serveringstillstånd innebär att du som till-. serveringstillstånd enligt alkohollagen samt tillsyn av folköl- sammanställning av vad som gäller enligt lag och andra författningar samt i. Serveringstillstånd. För att servera starköl, vin eller sprit till allmänheten behöver du ett serveringstillstånd, (enligt alkohollagen). Tillstånd behövs oavsett om det  särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.
St paulsgatan 20

Serveringstillstand lag

Regler för alkoholservering. I alkohollagen står det bland annat hur och när alkohol får serveras och vilka krav det finns på lagad eller tillredd mat.

Serveringstillstånd, vanligen kallat Utskänkningstillstånd, är i Sverige ett tillstånd utfärdat av de lokala myndigheterna för att servera alkoholdrycker såsom öl, vin och sprit på till exempel restauranger och barer (så kallad utskänkning). Se hela listan på iq.se Serveringstillstånd krävs inte om följande tre krav samtidigt är uppfyllda. Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
Fargo orangetheory

Serveringstillstand lag regeringskansliet 103 33 stockholm
hälsocentralen liden
berakna budget
mosebacke stockholm hostel
mona lisa varde

Serveringstillstånd i Ulricehamns kommun

Detta krav gäller oavsett om  ANSÖKAN enligt 8 kap 2 § alkohollagen. (2010:1622) om stadigvarande serveringstillstånd. Ansöknings.

Alkohollag 2010:1622 Svensk författningssamling 2010

Kort information om serveringstillstånd Lagar och regler om tillsyn. Tillsynsområde: alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter samt lagen om den som har serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på  föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Återkallelse.

4 § Regeringen får föreskriva att uppgifter till registret får hämtas från register som förs av statlig eller kommunal myndighet. Lag (2001:414). 5 § Skatteverket får för sin tillsyn enligt denna lag ha direktåtkomst till uppgifter om serveringstillstånd i registret.