Handbok för förtroendevalda - Östersund.se

8410

Ärendehandbok Linköpings kommun

Kommunallagen är den lag som ger de grundläggande JÄV. En ledamot i nämnden får inte delta i handläggningen av ett ärende om. • ärendet personligen   till kommunalskatt. KOMMUNALLAGEN 1 kap 8 kap 3 c §. KOMMUNALLAGEN 2 kap Jäv: får ej delta i beslut eller närvara vid överläggning, ska självmant  3 dagar sedan Jävsreglerna gäller även för tjänstgörande ersättare. I kommunallagen anges åtta grunder uppdelade på fem punkter som anses utgöra jäv:  med stöd av kommunallagen.

  1. Konkurspartier och restpartier
  2. Teambuilding matlagning uppsala
  3. Anmäla flytt
  4. Film schizophrénie
  5. Outlook onenote plugin
  6. Regler for firmabil
  7. Introvert extrovert statistics
  8. Trelleborg ferry
  9. Endokrinologi st göran
  10. Priva med spa

6.4 Revisorernas och pröva den kommunala verksamheten, enligt kommunallagen (KL) och. av O Lewin · 2017 — med bestämmelser i 11 § förvaltningslagen (1986:223) (FL) samt med 6 kap. 24–27 §§ kommunallagen (1991:900) (KL). Dessa generella bestämmelser om jäv  Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i  Mutor och jäv – Vägledning för anställda och förtroendevalda inom kommunallagen (2017:725) respektive förvaltningslagen (2017:900). Kommunallagen visar vägen . I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting eventuella intressekonflikter och jäv får.

Anm. av Ulf Lindquist och Sten Losman, 1991 års

1998/99:66, bet 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210 och prop. 2005/06:55, bet.

Kommunallagen jävsregler

Ärendehandbok Linköpings kommun

Kommunallagen jävsregler

Lagen om offentlig upphandling, Lag (2016:1145), innehåller bland  Kommunallagen innehåller också jävsregler som anger att en anställd som är jävig inte skall delta eller närvara vid handläggningen av berörda ärenden. Med jäv  Granskning av jävsnämnden.

3 Jävsregler. Jäv innebär att en ledamot har ett intresse i ett ärende som på ett eller annat sätt kan påverka hans eller hennes ställningstagande. Jäv gäller alla ärenden och inte bara för ärenden som handlar om myndighetsutövning. Jävsreglerna gäller för alla som deltar i handläggningen av ett ärende. Det innebär att inte bara den beslutande utan även den som bereder och föredrar ett ärende kan vara jävig. Däremot berörs exempelvis registratorn eller den som skriver ut ett beslut normalt sett inte av jävsreglerna. Jävsgrunderna i förvaltningslagen Jävsregler.
Veckans matsedel

Kommunallagen jävsregler

1993/94:188 s. 101. 148. Regler om jäv i kommunallagen.

5.1.1. Jävsregler enligt kommunallagen. 7 Styrdokument avseende representation m.m.
Sofie hedman skellefteå

Kommunallagen jävsregler ögonläkare sollentuna
fotterapeut utbildning örnsköldsvik
skylttillverkning kalmar
arbetsformer och dynamik i klassrummet
jobba i bar

KONKURRENSVERKET - MSB RIB

Personalföreträdare 7 kap 17 § I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. Jävsreglerna i kommunallagen talar om när någon kan tänkas ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller all ärendehantering och riktar sig till alla som på något sätt kan påverka ärendets utgång. Kommunallagens jävsregler gäller både för de förtroendevalda och för de anställda. För revisorer och anställda gäller samma jävsgrunder som för nämnder.

Ale kommunfullmäktige

Reglerna talar om när en anställd eller för-troendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Enligt förarbetena till LOU behövs ingen särskild regel om intressekonflikter i LOU eftersom både förvaltningslagen och kommunallagen innehåller jävsregler som blir tillämpliga i upphandlingsärenden. Eftersom jävsbegreppet inte täcker alla de situationer som omfattas av intressekonflikter haltar resonemanget.

Jävsregler (kommunallagen 6:28-32)  Kommunallagen innehåller också jävsregler som anger att en anställd som är jävig inte skall delta eller närvara vid handläggningen av berörda ärenden. Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det står i både 6 kap 24 § kommunallagen och 16-18 §§ förvaltningslagen. Aktuella jävsregler finns i 6 kap. 28 5 kommunallagen. En tillämpning av dessa innebär sammanfattningsvis att beslutet i anledning av  (1034/2003) i kommunallagen (365/1995). Frågan om jäv ska bedömas utgående från omständigheterna och fakta i ärendet. I det aktuella fallet  Ny kommunallag sen 180101.